inbloom

23 teksty – auto­rem jest in­bloom.

Przy­pad­ki chodzą po ludziach, ale każdy przy­padek wie do ko­go ma podejść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2011, 02:09

Niez­na­ne zna­nym się sta­nie, gdy tyl­ko te­go zapragniemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lipca 2011, 14:34

Wciąż myślę. Ty­mi myśla­mi za­bijam siebie.

No i cze­mu nie mogę przestać? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2011, 22:19

Czuję się pus­ty, bo jes­tem bez ser­ca - już bezużyteczny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 maja 2011, 21:41

Boję się, że na­dej­dzie w końcu ta­ka noc, która mi wszys­tko zabierze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 maja 2011, 19:11

Do diabła z całym złem te­go Świata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2011, 16:10

Ona zjadła mo­je serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2011, 17:07

Rodzi­my się piękni, umiera­my brzydcy.
A czy śmierć nie po­win­na być równie piękna? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 kwietnia 2011, 08:56

Jeśli raz zap­ro­simy ko­goś do nasze­go ser­ca, zos­ta­nie on tam na zawsze. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 kwietnia 2011, 00:02

Kim jes­teś? Sobą? Nie kłam.
Ciągle uda­jesz, cho­ciażby zgry­wając od­ważne­go. Każdy z nas się cze­goś boi. Ludzie, którzy się nicze­go nie boją są głupcami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 kwietnia 2011, 20:48

inbloom

Jeszcze nie wiem co ze mną jest nie tak... ale dowiem się.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inbloom

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność